sistemi za zalivanje travnjaka
 
CERERA

preduzeće za proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o

Kumodraška 174/12, Beograd
tel(fax)3971-337
 
 
     
 

Cerera je privatno preduzeće osnovano 2002. godine, specijalizovano za projektovanje, izvođenje i održavanje sistema za zalivanje i navodnjavanje.

Dugogodišnje iskustvo,stručnost, upotreba modernog software-a i vrhunske opreme kao i bogate reference garancija su kvaliteta, efiksasnosti i trajnosti sistema koje projektujemo i izvodimo.

 
  Pogledajte izbor (od 170 postojećih) ilustrovanih referenci.